top of page

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Informační povinnost správce

Na tomto místě si Vás pan Jiří Kadlec, zapsaný v živnostenském rejstříku a se sídlem Vrchlického 2956, Havlíčkův Brod, 580 01 (dále jen jako "Auricon")

 dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR - General Data Protection Regulation).

Kdo spravuje moje osobní údaje?

Pokud jste zákazníkem Auriconu, osobou navštěvující stránky Auriconu, kontaktujete nás přes kontaktní formulář nebo jinak spolupracujete s Auriconem, je správcem Vašich osobních údajů právě Auricon.

Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

Jako správce nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

Telefon: 735 962 013

E-mail: produkce@auricon.cz

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Auricon?

Vzhledem k tomu, že nejsme orgánem veřejné moci, proto nemáme povinnost pověřence mít, proto jej také nemáme.

Kdy se mohu já jako fyzická osoba obrátit na Auricon ve věci ochrany osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.

Z jakého důvodu zpracovává Auricon moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla za účelem plnění smlouvy. Pokud jste si například u nás objednali námi nabízenou službu a potřebujeme vypsat fakturu.

Vaše osobní údaje zpracováváme také, pokud jste nás kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře.

Dále pak zpracováváme údaje o chování Vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí nástroje Google Analystics. Anonymizované údaje používáme pro účely sledování návštěvnosti našich stránek. Údaje o chování Vaší IP adresy dále zpracováváme a předáváme třetím stranám za účelem personalizovaného cílení reklamy.

Předáváte nebo sdílíte moje osobní údaje s jinými subjekty?

V případě, že jste na našem mailing listu, má přístup k Vaší E-mailové adrese společnost, která pro nás zajišťuje rozesílání obchodních sdělení.

V případě, že Vás kontaktujeme prostřednictvím Facebooku, má k Vašim osobních údajům v potřebném rozsahu přístup společnost, která pro nás zajišťuje marketing na sociálních sítích.

Veškerá data včetně osobních údajů zákazníků jsou uložena na serveru v EU.

S veškerými externími spolupracovníky máme uzavřené smlouvy podle příslušných ustanovení GDPR.

Předáte moje osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii s výjimkou, kdy provedete objednávku zboží s doručením mimo EU.

Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit přímo na nás.

Dal jsem Auriconu souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Souhlas můžeme vyžadovat v případě, že nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře. V ostatním případě se jedná o jiné právní důvody, zejména účel plnění smlouvy. Pokud ovšem udělujete souhlas, tak máte kdykoli právo ho odvolat a to tak, že nás jednoduše kontaktujete.

bottom of page